Prezentačno-školiaci seminár pre zvýšenie teoretických a praktických znalostí pri využívaní technológií zberu priestorových dát pomocou bezpilotných zariadení a práce s priestorovými dátami

Dáta z dronu

Pre koho je seminár určený?

Pre pracovníkov z oblasti geodézie, krajinného plánovania, ochrany prírody, pracovníkov v stavebnom priemysle zameranom na zelené riešenia

Pre študentov technických smerov v oblasti prírodných vied, geológie, ochrany vôd, ekológie a odpadového hospodárstva

Pre súdnych znalcov v oblasti environmentálnej kriminality a geodézie ale aj vedúcich pracovníkov obcí a VÚC

Kde a kedy?

Téma dronov a dát, ktoré pomocou nich vieme získať je komplexná a široká. Aby sme sa mohli venovať problematike dôsledne, obmedzili sme kapacitu na 10 osôb na trojdňový seminár. Semináre budú dva.

  • 14.3.2022- 16.3.2022
  • 17.3.2022-19.3.2022 

Seminár sa bude konať v obci Liptovský Ján a okolí. Účastníci budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu počas trvania akcie. Tiež bude zabezpečený prevoz mikrobusom počas praktickej ukážky v teréne. 

Mal by si záujem sa zúčastniť?

Klikni a vyplň registráciu

Vyplňte základné informácie o sebe

Napíšte oblasť v ktorej pôsobíte

Vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje