Archív

Dáta z Dronu > Archív

Galéria

Dáta

LiDAR

Dáta získané použitím leteckého laserového skeneru (LiDAR) zaveseného v podvese dronu DJI M300 RTK.

Ofarbenie vzniklo pomocou fotografií získaných priamo z leteckého skeneru.

Využitie:

  • tvorba digitálneho terénneho modelu (DTM)
  • analytické úlohy v lesnom hospodárstve
  • objemové výpočty
Fotogrametria

Dáta získané použitím leteckého snímkovania pomocou dronu DJI M300 RTK a snímača Zenmuse P1.

Využitie:

  • tvorba ortofotosnímky
  • polohopis a výškopis
  • tvorba digitálnych dvojičiek objektov