Kontakt

Dáta z Dronu > Kontakt
Organizátor semináru je spoločnosť SKYMOVE s.r.o. vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z výzvy SRIN č. 6/2021 o poskytnutí dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi.