Program

Dáta z Dronu > Program

Prvý deň


10:00 – 11:00
Registrácia účastníkov (prezenčná listina)
Formálne zahájenie
11:00 - 12:00
Legislatíva pri používaní dronov na území SR a v zahraničí
Procesy plánovania prác
12:00 – 13:00
Obedová prestávka
13:00 – 16:00
Geodetická príprava
Efektivita postupov pri realizácií prác
Technické informácie o UAV
Ukážka a prezentácia SF pre plánovanie a spracovanie dát
16:00 – 17:00
Individuálne otázky a diskusia / ubytovanie

Druhý deň

7:30 – 8:30
Raňajky
8:30 – 9:45
Praktická časť v teréne (areál hotela)
Predstavenie a príprava zariadení v teréne
Proces pri mapovaní a skenovaní pomocou UAV
Proces merania
9:45 – 10:00
(presun do terénu)
10:00 – 12:00
Letecké výkony - mapovanie a skenovanie, ukážky pre účastníkov
12:30 – 13:00
Prestávka na obed – v teréne
13:00 – 14:30
Letecké výkony - mapovanie a skenovanie, ukážky pre účastníkov
14:45 – 15:00
(návrat z terénu)
15:00 – 16:30
Kontrola dát
Príprava dát na spracovanie
16:30 - 17:30
Individuálne otázky a diskusia Spustenie výpočtov

Tretí deň

7:30 – 9:00
Raňajky a check out
9:00 – 11:30
Hodnotenie výstupov z výpočtov z predošlého dňa
Prezentácia práce so programami na spracovanie dát a práca s nimi
Individuálna práca s dátami pre príklady z praxe
11:30 – 12:30
Individuálne otázky a diskusia
12:30 – 13:30
Obedová prestávka
13:30 – 16:00
Využitie priestorových dát
16:00 - 17:00
Ukončenie a odovzdanie certifikátov o absolvovaní
Vyplnenie dotazníka

Školitelia

Ing. Ondrej Kozlovský

Autorizovaný geodet s päťnásť ročnou praxov pri práci s katastrom nehnuteľností, meraním a spracúvaním geodetických podkladov.

MgA. Milan Straka

Certifikovaný pilot s dlhoročnou praxou v lietaní s viacerými typmi bezpilotných zariadení a využívaním technických zariadení pre drony.

Mgr. Dávid Murín

Špičkový geoinformatik a programátor geografických informačných systémov s viac ako trinásť ročnou praxou v obore priestorových dát